A doua sansa

Categories: Proiecte

Proiect organizat de AMiCUS CLUJ NAPOCA

Scurt Istoric
Acest proiect este o susținere a programului PHARE 2001 RO 01.04.02 : Accesul la educație a grupurilor dezavantajate.
Durata proiectului:
Proiectul s-a desfășurat pe parcursul unui an școlar.
Data începerii activității: 25.10.2009;
Data finalizării proiectului: 25.06.2010.
Obiectivul proiectului:
Obiectivul principal al proiecului îl reprezintă accesul la educație a grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe rromi.

Obiective specifice:

  • creșterea calității educației în învățământul preșcolar, în vederea stimulării înscrierii copiilor în învățământul obligatoriu;
  • stimularea copiilor în vederea finalizării educației de bază (prevenirea abandonului timpuriu);
  • asigurarea celei de-a doua șanse în educație pentru persoanele care nu și-au finalizat studiile în învățământul obligatoriu (corecția abandonului).
  • dezvoltarea capacităților intelectuale ale copiilor
  • dezvoltarea respectului de sine

Parteneri:

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII “NICOLAE IORGA” CLUJ-NAPOCA

Grup țintă:

Grupul țintă l-au reprezentat copiii rromi de vârstă școlară din localitatea Gilau
Activitățile proiectului:

  • susținerea de seminarii și meditații la materiile de bază aferente anului școlar în curs.

Rezultate:

Creșterea numărului de participanți cu 50% în următorul an.
Dezvoltarea capacităților intelectuale, având ca efect iîmbunătățirea rezultatelor la învățătura (în medie cu 1 punct la notele finale) și o mai bună relaționare profesor – elev;
Creșterea adaptabilității copiilor în societate.

Lasă un răspuns

eight − 1 =