Asociaţia are ca scop iniţierea de relaţii interumane în mediile studenţeşti având la bază valorile biblice şi ale moralei creştine; apărarea demnităţii, a drepturilor şi intereselor membrilor ei, precum şi promovarea unor principii de viaţă sănătoase pentru trup, minte şi spirit.

Prin întreaga sa activitate, asociaţia va urmări realizarea următoarelor obiective:

  • iniţierea de relaţii interumane în mediile studenţeşti având la bază valorile moralei creştine
  • promovarea în rândul tinerilor a valorilor biblice, a moralei şi eticii creştine
  • îmbunătăţirea stilului de viaţă al tinerilor
  • promovarea unor principii de viaţă sănătoase pentru trup, minte şi spirit
  • promovarea valorilor culturale autentice
  • acordarea de asistenţă şi consilere în ceea ce priveşte orientarea şi formarea profesională atât a studenţilor cât şi a viitorilor studenţi
  • apărarea demnităţii, a drepturilor şi intereselor membrilor asociaţiei
  • desfăşurarea de activităţi recreative pentru studenţi şi tineri
  • promovarea acţiunilor de voluntariat în rândul tinerilor